Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko uporabljam poškodovano osebno izkaznico?
O:
Osebna izkaznica pa se lahko poškoduje zaradi neprimerne hrambe ali nepravilnega ravnanja imetnika z osebno izkaznico.

Oseba, ki ima poškodovano ali obrabljeno ali iz kakšnega drugega razloga ne več uporabno osebno izkaznico, jo mora izročiti pristojnemu organu, in sicer najpozneje v tridesetih dneh.

Hkrati lahko zaprosi za izdajo nove osebne izkaznice, za katero pa mora tudi plačati.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (6):

Da

Ne

Delno