Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko naprej uporabljam osebno izkaznico, ki sem jo naznanil kot pogrešano in kasneje našel?
O:
Če državljan najde osebno izkaznico, ki jo je pred najdbo naznanil kot pogrešano, izgubljeno ali ukradeno pri upravni enoti, jo je dolžan prinesti na upravno enoto v uničenje in evidentiranje najdbe v register osebnih izkaznic.
Z namenom zaščite državljanov pred zlorabo identitet s strani tretje osebe, se podatki o pogrešanih, izgubljenih in ukradenih osebnih izkaznicah dnevno posredujejo Interpolu, zato uporaba osebne izkaznice ni več mogoča, saj je dokument razveljavljen.
Izjemoma je v primeru, ko bi državljan našel osebno izkaznico še isti dan, ko je naznanil pogrešitev, izgubo ali krajo, in to še isti dan javi pristojnemu organu, mogoča vrnitev veljavnosti osebni izkaznici in njena nadaljnja uporaba.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno