Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Ureditev meje parcele

Urejene meje parcel se vpišejo v kataster nepremičnin.

Meje vaših parcel, ki v katastru nepremičnin niso vpisane kot urejene in katere med lastniki sosednjih zemljišč niso sporne, lahko po vašem naročilu uredi geodetsko podjetje na terenu in o tem izdela elaborat.

Za ureditev meje parcele se obrnite na geodetsko podjetje.

Geodetsko podjetje skliče mejno obravnavo, na katero poleg vas kot vlagatelja zahteve povabi tudi lastnike sosednjih parcel.

Geodet na mejni obravnavi na terenu določi predlagano mejo. To je meja, za katero geodet v elaboratu predlaga, da se kot urejena meja vpiše v kataster nepremičnin in katera se ne sme razlikovati od meje po podatkih katastra nepremičnin, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov.

Vlogo in elaborat za ureditev meje s podpisano privolitvijo vlagatelja – lastnika, v primeru solastnine ali skupne lastnine pa kateregakoli solastnika ali skupnega lastnika, v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.

Če so se vse stranke – vlagatelj zahteve in lastniki sosednjih parcel – strinjale s predlagano mejo, izdamo na Geodetski upravi odločbo o ureditvi meje.

Če se katerakoli stranka v postopku ni strinjala s predlagano mejo, jo pozovemo, da sproži sodni postopek ureditve meje. Rok za sprožitev sodnega postopka je 30 dni od prejema poziva, sicer se šteje, da soglaša s potekom predlagane meje in izdamo odločbo o ureditvi meje, kot jo je v elaboratu predlagal geodet.

V primeru, da stranka v zakonsko določenem roku začne sodni postopek ureditve meje, upravni postopek ureditve meje na Geodetski upravi s sklepom prekinemo.

Če se nato sodni postopek ureditve meje ustavi ali če se predlog za sodno določitev meje zavrže ali zavrne, postopek ureditve meje nadaljujemo in kot urejeno mejo v kataster nepremičnin vpišemo predlagano mejo. Postopek ureditve meje ustavimo s sklepom, če sodišče vsebinsko odloči o njeni ureditvi. V takem primeru v kataster nepremičnin vpišemo sodno urejeno mejo.

POVRATNE INFORMACIJE