Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki jo določamo v obliki bonitetnih točk.

Če boniteta zemljišča, vpisana v katastru nepremičnin, ni skladna z dejanskim stanjem v naravi, lahko predlagate njeno spremembo.

Podatek o proizvodni sposobnosti vodimo v obliki bonitetnih točk za zemljišča, ki jih po dejanski rabi ali namenski rabi uvrščamo med kmetijska ali gozdna.

Za zemljišča, ki jih po dejanski ali namenski rabi ne uvrščamo med kmetijska ali gozdna, bonitete ne ugotavljamo.


Spremembo podatka o boniteti zemljišča izvedemo:

  • v skladu s programom dela državne geodetske službe ali
  • na predlog predlagatelja, ki ima pravni interes, da se spremeni boniteta zemljišč. Pravni interes izkažete, če predlagate spremembo bonitete zemljišč, ki lahko neposredno učinkuje na vaše pravice ali pravne interese.


V primeru obstoja pravnega interesa za spremembo bonitete zemljišča se obrnite na geodetsko podjetje, ki bo bo ob sodelovanju strokovnjaka s pooblastilom za bonitiranje zemljišč izdelalo elaborat ter ga skupaj s predlogom in podpisano privolitvijo vlagatelja vložilo v informacijski sistem Geodetske uprave.


Na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišč v sloj bonitete zemljišč vpišemo spremenjeno območje bonitete zemljišč oziroma spremenjeno število bonitetnih točk za to območje bonitete zemljišč. O vpisu teh podatkov obvestimo vse lastnike parcel na območju spremenjene bonitete zemljišč.

POVRATNE INFORMACIJE