Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Podatke o lastnikih novih parcel se v kataster nepremičnin prevzamejo po vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo. Ali odločbo o vpisu pogodbene komasacije v kataster nepremičnin pošljete na zemljiško knjigo po uradni dolžnosti, ali pa so stranke same dolžne predlagati vpis novih parcel v zemljiško knjigo?
Geodetska uprava je pristojna za vpis pogodbene komasacije v kataster nepremičnin. O zahtevi za vpis pogodbene komasacije odločimo z odločbo. Na podlagi dokončne odločbe v kataster nepremičnin vpišemo novo nastale parcele. Podatke o lastnikih novo nastalih parcel vpišemo v kataster nepremičnin šele po vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo (s prevzemom imetnikov lastninske pravice iz zemljiške knjige).

Za vpis lastninske pravice na novo nastalih parcelah v zemljiško knjigo morate poskrbeti lastniki sami. O predlogu za vpis lastninske pravice na novo nastalih parcelah odloča zemljiška knjiga.
POVRATNE INFORMACIJE