Aktivnost Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo se izboljša lokacijska natančnost podatkov o mejah parcel in zemljišč pod stavbo.

Geodetska uprava evidentira lokacijsko izboljšane podatke v zemljiškem katastru.

Predlog za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov

 
Če želite evidentirati lokacijsko izboljšane podatke v zemljiški kataster, vložite predlog na geodetsko upravo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Meje parcel in zemljišča pod stavbo se spremenijo z lokacijsko izboljšavo v samostojnem postopku lokacijske izboljšave, če so meje v zemljiškem katastru evidentirane z natančnostjo, manjšo (slabšo) od 1 m.

Strokovna podlaga za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov je elaborat lokacijske izboljšave, območje lokacijske izboljšave pa mora poleg parcel, navedenih v predlogu, vključevati tudi meje sosednjih parcel. Če sosednje parcele obsegajo zemljišče v pasu, širšem od 100 m, mora območje lokacijske izboljšave vključevati dele mej sosednjih parcel v pasu najmanj 100 m okrog mej parcel, za katere je zahtevana lokacijska izboljšava, oziroma najmanj 100 m okrog mej parcel ali zemljišč pod stavbo, ki se spreminjajo ali evidentirajo na novo.

Evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov lahko predlaga lastnik parcele ali oseba, ki za to izkaže pravni interes.

V kolikor geodetska uprava evidentira lokacijsko izboljšane podatke, o tem obvesti vlagatelja zahteve, lokacijsko izboljšane podatke pa označi in objavi na svetovnem spletu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno