Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo izboljšamo točnost koordinat podatkov o mejah parcel in tlorisov stavb.

Meje parcel in tlorisov stavb določajo točke, katerim so pripisane koordinate z določeno točnostjo. Če je položajna točnost koordinat točk nižja (slabša) od enega metra ali ni določena, z lokacijsko izboljšavo določimo točnejše koordinate.

Za vpis lokacijsko izboljšanih podatkov se obrnite na geodetsko podjetje.

Strokovna podlaga za vpis lokacijsko izboljšanih podatkov v kataster nepremičnin je elaborat lokacijske izboljšave, ki ga izdela geodetsko podjetje. Predlog lahko podate, če imate pravni interes, da se izboljša položajna točnost podatkov o nepremičninah. Šteje se, da je pravni interes izkazan, če predlagatelj predlaga izvedbo lokacijske izboljšave, ki lahko neposredno učinkuje na njegove pravice ali pravne interese.

Predlog za vpis lokacijsko izboljšanih podatkov lahko podate za:

  • meje parcel,
  • tlorise stavb.


Pri lokacijski izboljšavi mej parcel se izboljšajo meje parcel, za katere je bila izboljšava naročena, poleg njih pa tudi meje bližnjih parcel.

Tloris stavbe se praviloma vedno izboljša v celoti.


Predlog in elaborat lokacijske izboljšave s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem kataster vloži geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.

Na podlagi vašega predloga in elaborata lokacijske izboljšave bomo na Geodetski upravi v kataster nepremičnin vpisali lokacijsko izboljšane podatke in vas o tem obvestili.

POVRATNE INFORMACIJE