Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Aktivnost: Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo se izboljša lokacijska natančnost podatkov o mejah parcel in zemljišč pod stavbo.

Geodetska uprava evidentira lokacijsko izboljšane podatke v zemljiškem katastru.

Predlog za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov

Če želite evidentirati lokacijsko izboljšane podatke v zemljiški kataster, vložite predlog na geodetsko upravo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Meje parcel in zemljišča pod stavbo se spremenijo z lokacijsko izboljšavo v samostojnem postopku lokacijske izboljšave, če so meje v zemljiškem katastru evidentirane z natančnostjo, manjšo (slabšo) od 1 m.

Strokovna podlaga za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov je elaborat lokacijske izboljšave, območje lokacijske izboljšave pa mora poleg parcel, navedenih v predlogu, vključevati tudi meje sosednjih parcel. Če sosednje parcele obsegajo zemljišče v pasu, širšem od 100 m, mora območje lokacijske izboljšave vključevati dele mej sosednjih parcel v pasu najmanj 100 m okrog mej parcel, za katere je zahtevana lokacijska izboljšava, oziroma najmanj 100 m okrog mej parcel ali zemljišč pod stavbo, ki se spreminjajo ali evidentirajo na novo.

Evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov lahko predlaga lastnik parcele ali oseba, ki za to izkaže pravni interes.

V kolikor geodetska uprava evidentira lokacijsko izboljšane podatke, o tem obvesti vlagatelja zahteve, lokacijsko izboljšane podatke pa označi in objavi na svetovnem spletu.

POVRATNE INFORMACIJE