Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Lokacijska informacija za namen gradnje ali izvajanja del

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o:

  • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
  • namenski rabi prostora,
  • območjih varovanj in omejitev,
  • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
  • prostorskih ukrepih
  • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vlogo za izdajo lokacijske informacije vložite na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

Praviloma se izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.

Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na:

  • parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe, za katera veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim samim izvedbenim prostorskim aktom,
  • objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee.


Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijske informacija za vsak objekt.

POVRATNE INFORMACIJE