Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Del dovozne poti, ki jo uporabljamo za dostop do naše hiše, gre tudi po sosedovem zemljišču, sicer ne bi imeli dovolj prostora za dovoz. Sedaj bi mejo radi uredili tako, da bo dovozna pot v celoti na naši parceli.
Del parcele lahko prenesete z enega lastnika na drugega na dva načina:

- Za del parcele, ki bo predmet pravnega prometa, izvedete parcelacijo (delitev ali združevanje), pri kateri nastanejo nove parcele, ki jih geodetska uprava vpiše v kataster nepremičnin. Z vpisom novih parcel se lastništvo še ne spremeni. Po vpisu v kataster lahko lastniki sklenejo pravni posel (npr. prodajno pogodbo) glede novo nastalih parcel in na podlagi tega spremenijo lastništvo v zemljiški knjigi.

- Če se površini obeh parcel ne spremenita za več kot 5 %, vendar v nobenem primeru za več kot 1000 m², pri čemer po izravnavi meje vsaka od parcel obsega najmanj 90% površine parcele, kot je bila vpisana v katastru nepremičnin pred spremembo, lahko izvedete izravnavo dela meje, pri čemer za prenos lastništva ni potrebno skleniti pravnega posla oziroma urejati lastništva v zemljiški knjigi.
POVRATNE INFORMACIJE