Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Določitev območja stavbne pravice in območja služnosti

Lego in obseg območja stavbne pravice ter območja služnosti lahko vpišete v kataster nepremičnin.

Stavbna pravica in služnost se vzpostavita z vpisom v zemljiško knjigo, njuna lega na parceli ali parcelah pa se lahko pred tem definira v katastru nepremičnin.

Pred letom 2022 stavbne pravice in služnosti v uradnih evidencah ni bilo mogoče lokacijsko evidentirati. Lego in obseg območja so stranke opisno dogovorile v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice oziroma služnosti.


Sedaj je mogoče natančno lokacijo in prostorsko razsežnost teh pravic vpisati v kataster nepremičnin, pri čemer to ni dolžnost, pač pa je stvar proste izbire oziroma vaše odločitve, ali želite lokacijo stavbne pravice oziroma služnosti natančno določiti in jo vpisati v kataster nepremičnin.


Za določitev območja stavbne pravice in območja služnosti se obrnite na geodetsko podjetje.


Zahtevo za določitev lahko vloži:

  • lastnik parcele, na katero se območje nanaša,
  • upravljavec parcele, na katero se območje nanaša.


Vlogo in elaborat s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.


Pred določitvijo območja stavbne pravice ali območja služnosti morajo biti urejeni deli mej parcel, po katerih poteka meja območja stavbne pravice ali območja služnosti. Če meja območja stavbne pravice ali območja služnosti poteka v neposredni bližini meje parcel, morajo biti meje parcel določene s točnostjo, višjo od 1 m, če te meje niso urejene.


O določitvi območja stavbne pravice ali območja služnosti na Geodetski upravi odločimo z odločbo, katere sestavni del je grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja služnosti ter parcel, na katere se območje nanaša. Izdano odločbo prejmete vse stranke v postopku, nato morate poskrbeti za vpis stavbne pravice ali služnosti v Zemljiško knjigo. Šele, ko se stavbna pravica ali služnost vpišeta v zemljiško knjigo, se območje stavbne pravice ali služnosti vpiše v kataster nepremičnin.


Če se stavbna pravica ali služnost izbriše iz zemljiške knjige, se iz katastra nepremičnin izbrišejo vsi podatki, ki so bili vanj vpisani pri določitvi območja stavbne pravice oziroma območja služnosti.

POVRATNE INFORMACIJE