Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

O utemeljenosti zahteve za uskladitev podatkov odloči Geodetska uprava.

Zahteva za uskladitev podatkov katastra nepremičnin

S to vlogo lahko zahtevate uskladitev podatkov katastra nepremičnin.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Popravo oziroma uskladitev podatkov lahko zahtevate, če izkažete pravni interes. Šteje se, da je pravni interes izkazan, če podatek, vpisan v kataster nepremičnin, vpliva na vaše pravice ali obveznosti.


Zahtevo morate obrazložiti in v njej navesti, kateri podatki so napačni. Priložiti ji morate listine, s katerimi dokazujete zatrjevane napake. Če se te listine že nahajajo v zbirki listin katastra nepremičnin, jih samo navedite.


Po prejemu zahteve za uskladitev podatkov katastra nepremičnin preizkusimo, ali se vpisani podatki o parcelah, stavbah in delih stavb ujemajo s podatki iz zbirke listin ter z vsebino listin, ki po vaših navedbah izkazujejo zatrjevane napake, preverimo možnost napak zaradi prepisov, prerisov ali prenosov podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami vpisov, ter možnost računskih napak. Če ugotovimo, da se podatki v katastru nepremičnin ne ujemajo s tistimi, ki smo jih preskusili oziroma preverili, uskladimo vpisane podatke o parcelah, stavbah in delih stavb ter o tem obvestimo lastnika in vlagatelja zahteve, če ta ni lastnik.


Če ugotovimo, da zahteva ni utemeljena ali da uskladitev podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb kljub obstoju razlogov za popravo ni mogoča zaradi pozneje izvedenih vpisov podatkov, zahtevo zavrnemo.

POVRATNE INFORMACIJE