Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

Najpozneje v 30 dneh po izvedeni spremembi na stavbi ali v delu stavbe v naravi je potrebno vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Spremembe nekaterih podatkov stavbe ali dela stavbe lahko v kataster nepremičnin na Geodetski upravi vpišemo brez elaborata geodetskega podjetja ali projektanta.

Zahteva za spremembo podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

S to vlogo lahko zahtevate spremembo tistih podatkov o stavbi in delih stavbe, ki jih je mogoče spremeniti brez elaborata.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Nekatere podatke o stavbi ali delu stavbe lahko na Geodetski upravi spremenimo tudi brez elaborata geodetskega podjetja ali projektanta, torej lahko zahtevo za spremembo na geodetsko upravo vložite sami. Spremenite lahko podatke, ki so podani v nadaljevanju.


Podatki o stavbi:

• podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, plin, vodovod),

• višina etaže,

• leto obnove fasade,

• leto obnove strehe,

• material nosilne konstrukcije,

• tip položaja stavbe,

• število etaž,

• številka etaže,

• številka pritlične etaže,

• leto izgradnje stavbe.


Podatki o delih stavb:

• dvigalo,

• številka etaže glavnega vhoda v del stavbe,

• številka stanovanja ali poslovnega prostora,

• leto obnove inštalacij,

• leto obnove oken,

• prostornina rezervoarjev in silosov,

• površina prostorov v okviru neto tlorisne površine dela stavbe,

• vrste prostorov,

• dejanska raba dela stavbe.


Podatek o številu etaž, številki etaže, številki pritlične etaže, letu izgradnje stavbe in o dejanski rabi dela stavbe lahko brez elaborata spremenite le, če sta stavba in del stavbe vpisana v kataster nepremičnin na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta. Sicer je potrebno za spremembo teh podatkov stavbo in njene dele vpisati v kataster nepremičnin.


Zahtevo za vpis spremembe naštetih podatkov lahko vložijo:

• lastnik dela stavbe,

• upravnik stavbe za vpis sprememb podatkov o stavbi, skupnih delih stavbe in spremembi številk stanovanj ali številk poslovnih prostorov,

• vsi lastniki delov stavbe v stavbi za vpis spremembe številk stanovanj ali številk poslovnih prostorov, če upravnik stavbe ni določen.


O vpisu spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, na Geodetski upravi odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku.

Vse ostale podatke o stavbi ali delu stavbe lahko spremenimo izključno na podlagi zahteve, ki ji je priložen elaborat geodetskega podjetja ali projektanta. Za več podrobnosti si poglejte katastrski postopek »Vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe«.


Če ugotovimo, da podatki o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozovemo lastnika dela stavbe oziroma upravnika, da v 30 dneh od prejema poziva vloži zahtevo za spremembo podatkov o stavbi in delu stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata. Če pozivu ne sledi, po uradni dolžnosti z odločbo odločimo o teh podatkih na podlagi primerjave z v kataster nepremičnin vpisanimi podatki primerljivih stavb in delov stavb ter ogleda stanja v naravi.

POVRATNE INFORMACIJE