Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Sprememba sestavine dela stavbe

Ob spremembi sestavine dela stavbe morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in dela stavbe v kataster nepremičnin.

Sestavine dela stavbe so odmerjeni deli parcel ali cele parcele, ki pripadajo delu stavbe. Tipični sestavini dela stavbe sta atrij in parkirno mesto.

Spremeni se lahko območje (lega, oblika, površina) ali vrsta sestavine dela stavbe.

Za vpis sprememb v kataster nepremičnin se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta, ki bo o spremembi izdelal elaborat.

Ker spreminjanje sestavine dela stavbe posega na parcelo, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini, se v postopku za izdelavo elaborata za vpis sprememb sestavine dela stavbe opravi obravnava, ki se izvede z lastnikom dela stavbe v etažni lastnini, ki mu sestavina dela stavbe pripada, in upravnikom stavbe. Če upravnik stavbe ni določen, pa z vsemi etažnimi lastniki delov stavbe v stavbi.


Za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta.


Zahtevo za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe lahko vloži:

  • lastnik,
  • upravljavec,
  • imetnik stavbne pravice ter
  • upravnik stavbe za spremembo podatkov o stavbi in skupnih delih stavbe.


Vlogo in elaborat s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje ali projektant, ki je izdelal elaborat.


O spremembi sestavine dela stavbe na Geodetski upravi odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku.


Če na Geodetski upravi ugotovimo, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in upravičeni vlagatelj v roku treh mesecev ni vložil zahteve za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ga pozovemo, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe. Če tega v predpisanem roku ne stori, na Geodetski upravi izdelamo elaborat za vpis spremembe podatkov o stavbi ali delih stavbe ter spremembe podatkov o stavbi ali delu stavbe po uradni dolžnosti vpišemo v kataster nepremičnin.

POVRATNE INFORMACIJE