Aktivnost Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb v Evidenco trga nepremičnin.

Več informacij o zavezancih za poročanje in o poslih, o katerih morajo poročati v evidenco trga nepremičnin, se nahaja na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (13):

Da

Ne

Delno