Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja integracijskega procesa

S tem povabilom Republika Slovenija išče dodatne možnosti pri zagotavljanju namestitvenih kapacitet, ki bodo ponujene s strani zasebnikov v najem ali v brezplačno uporabo.

Vloga za ponudbo začasne namestitve za osebe z mednarodno zaščito

Stanovanje lahko oddate v najem oziroma v brezplačno uporabo. Vloge sprejema Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Republika Slovenija bo sprejela 567 oseb, ki bodo v RS pridobile status mednarodne zaščite. Ob upoštevanju naselitvenih kriterijev bo Vlada Republike Slovenije koristila obstoječe stanovanjske kapacitete posameznih upravljavcev stanovanjskih fondov in Stanovanjskega sklada RS, po potrebi pa bo uporabila tudi kapacitete, ki bodo ponujene s strani zasebnikov v najem ali brezplačno uporabo.


Oddate lahko samo vloge za lastniško urejena stanovanja.


Zaželeno je, da so ponujena stanovanja opremljena, urejena in takoj vseljiva. Prednostno iščemo stanovanja v večjih urbanih središčih.


Posredovana vloga ne zavezuje Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, da mora ponujeno stanovanjsko kapaciteto tudi sprejeti.

O prejetih vlogah bo odločala medresorska delovna skupina za koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta premestitve oseb. Po obravnavi vlog s strani medresorske delovne skupine bomo ponudnikom, katerih nepremičnine bodo primerne za uporabo, poslali pisno obvestilo o nadaljnjih postopkih. Ponudniki do končne odločitve navedene komisije nimajo zaveze do Republike Slovenije v smislu razpolaganja s svojimi nepremičninami.

POVRATNE INFORMACIJE