Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Tujci lahko pridobite lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji le ob pogoju izpolnjevanja vzajemnosti. Vzajemnosti pa ni potrebno ugotavljati za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini z menjavo, če sta predmet menjalne pogodbe istovrstni nepremičnini, ki ležita na enakovrstnem območju v Republiki Sloveniji in sta po površini enaki oziroma je nepremičnina, ki jo z menjavo pridobi tujec, manjše površine.

Zahteva za izdajo mnenja o lastnostih nepremičnin (v postopku ugotavljanja vzajemnosti)

Vlogo vložite na Geodetski upravi Republike Slovenije.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Geodetska uprava na zahtevo pogodbenih strank izda mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe. Mnenje ima naravo potrdila o dejstvih, o katerih se ne vodi uradne evidence. Mnenje Geodetske uprave morata pogodbeni stranki predložiti k predlogu za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo.

POVRATNE INFORMACIJE