Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kdaj moram zahtevati spremembo gradbenega dovoljenja?
O:
Če gre za odstopanja od gradbenega dovoljenja, ki nastanejo v času izvajanja gradnje, in ta odstopanja niso manjša odstopanja , mora investitor v času veljavnosti gradbenega dovoljenja zahtevati spremembo gradbenega dovoljenja.

Manjša odstopanja so določena v 66. členu Gradbenega zakona in so takšna, da :
- se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju,
– je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
– se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo,
– ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca,
– so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in
– v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.


POVRATNE INFORMACIJE