Pogosto vprašanje

V:
Ali moram za ustanovitev služnostne pravice plačati nadomestilo?
O:
Obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih skupnosti s stvarnimi pravicami s strani državljana je odplačno.
POVRATNE INFORMACIJE