Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD, KMETIJA: Zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Ponudbo za zakup (oddajo) kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije se vloži na upravni enoti, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.

Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi.

Ponudba za zakup kmetijskega zemljišča, gozda oziroma kmetije

Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost, ki je lastnica kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije mora pri oddaji v zakup svojega kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek zakupa teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Izjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Vsakdo, ki želi zakupiti v zakup dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je v lasti Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, mora potekati po postopku kot ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih.

Za kmetijska zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

Republika Slovenije oziroma lokalna skupnost, ki je lastnica kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije in namerava oddati v zakup kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo za zakup predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.


Lastnik Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek zakupa teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Zemljišča, ki se oddajo v zakup, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.


Ponudba mora vsebovati:
- podatke o zakupodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež,
- podatke o kmetijskem zemljišču ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina),
- ceno in
- morebitne druge pogoje (deleži…).


Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo za zakup, objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprava. Rok za sprejem ponudbe je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.


Posameznik, ki želi zakupiti v zakup dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe.


Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora zakupodajalec, če še želi dati v zakup kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

POVRATNE INFORMACIJE