Aktivnost Zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastnik, ki namerava oddati v zakup kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo mora ponudbo za zakup predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.

Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi.


Lastnik sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek zakupa teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. Zemljišča, ki se oddajo v zakup, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Ponudba za zakup kmetijskega zemljišča, gozda oziroma kmetije

 
Lastnik kmetijskega zemljišča, gozda oziroma kmetije mora pri oddaji v zakup svojega kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije upoštevati postopek zakupa teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Izjava o sprejemu ponudbe za zakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

 
Vsakdo, ki želi zakupiti v zakup dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Ponudbo za zakup (oddajo) kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije se vloži na upravni enoti, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.

Ponudba mora vsebovati:
- podatke o zakupodajalcu: osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež,
- podatke o kmetijskem zemljišču ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina),
- ceno in
- morebitne druge pogoje (deleži…).

Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo za zakup, objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprava. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.

Posameznik, ki želi zakupiti v zakup dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora v roku 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe.


Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora zakupodajalec, če še želi dati v zakup kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

POVRATNE INFORMACIJE