Pogosto vprašanje

V:
Kdo lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu gozda?
O:
Pri nakupu gozda lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja;
2. drug lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
Opomba:
Pri nakupu varovalnega gozda ima predkupno pravico država, pri nakupu gozda s posebnim namenom pa država ali lokalna skupnost. Če pri nakupu gozda s posebnim pomenom lokalna skupnost prednostne pravice ne uveljavi, ima prednostno pravico lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno