Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kdo lahko uveljavlja predkupno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča ali kmetije?
Pri nakupu kmetijskega zemljišča na državno zavarovanem območju lahko prva na podlagi Zakona o ohranjanju narave predkupno pravico uveljavlja država.
Če država na državno zavarovanem območju predkupne pravice ne uveljavlja ali če kmetijsko zemljišče ne leži na državno zavarovanem območju, lahko predkupno pravico pri nakupu kmetijskega zemljišča ali kmetije uveljavljajo predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, predkupno pravico določi po naslednjem vrstnem redu:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec.

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.
POVRATNE INFORMACIJE