Pogosto vprašanje

V:
Ali je možen umik ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča?
O:
Umik ponudbe ni dopusten.
Zakon o kmetijskih zemljiščih kot specialni predpis ne ureja umika ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča, zato se ta presoja po Obligacijskeem zakoniku. Ta določa, da ponudba, v kateri je določen rok, do katerega mora biti sprejeta, veže ponudnika do izteka roka.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (26):

Da

Ne

Delno