Aktivnost Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč

Vloga za izdajo potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč

 
Vlogo za izdajo potrdila, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, se vloži na upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, ki je predmet menjalne pogodbe.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE