Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko fizična oseba, ki ima status upokojenca, s pridobitvijo KMG-MID številke in brez pridobitve GERK-ID številke (premajhna obdelovalna površina) svoj pridelek proda? So omejitve, komu lahko pridelek proda?
O:
Kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, lahko neposredno prodajajo končnemu potrošniku nosilec kmetije, člani kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Tudi če ste v pokoju, ste lahko nosilec kmetije. Za vpis v register kmetijskih gospodarstev (RKG) ni obvezno, da imate vpisane tudi površine. (npr. čebelarji) Najmanjša površina, ki se lahko prijavi v RKG je 25m2. Če pridelujete v tržne namene verjetno imate vsaj toliko površin. Prodajate lahko le končnemu potrošniku.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno