Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Z bratom in sestro sem solastnica več kmetijskih zemljišč. Sestra želi pisno dovoljenje za uporabo in vpis na svoje ime za ta zemljišča v register kmetijskih zemljišč. Zanima me, če je potrebno za to moje pisno soglasje, na kakšen način lahko to uporabo prekinem in ali je potrebno na dovoljenju napisati rok uporabe.
O:
Da, za vpis zemljišč v register kmetijskih gospodarstev je potrebno soglasje lastnikov zemljišč. Lastnik se lahko kadarkoli odloči in umakne svoje soglasje oz. v skladu z določili pogodbe prekine najemno pogodbo. Glede umika soglasja: sporočite ga koristniku zemljišča. On mora nato ustrezno urediti stanje v registru kmetijskih gospodarstev. Soglasje za uporabo zemljišč lahko tudi časovno omejite.
POVRATNE INFORMACIJE