Pogosto vprašanje

V:
Z bratom in sestro sem solastnica več kmetijskih zemljišč. Sestra želi pisno dovoljenje za uporabo in vpis na svoje ime za ta zemljišča v register kmetijskih zemljišč. Zanima me, če je potrebno za to moje pisno soglasje, na kakšen način lahko to uporabo prekinem in ali je potrebno na dovoljenju napisati rok uporabe.
O:
Da, za vpis zemljišč v register kmetijskih gospodarstev je potrebno soglasje lastnikov zemljišč. Lastnik se lahko kadarkoli odloči in umakne svoje soglasje oz. v skladu z določili pogodbe prekine najemno pogodbo. Glede umika soglasja: sporočite ga koristniku zemljišča. On mora nato ustrezno urediti stanje v registru kmetijskih gospodarstev. Soglasje za uporabo zemljišč lahko tudi časovno omejite.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno