Pogosto vprašanje

V:
Kako poteka vpis zemljišč v register kmetijskih gospodarstev?
O:
Nosilec kmetije ob vpisu zemljišč v register kmetijskih gospodarstev vriše grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK). Nato posamezne GERK istega kmetijskega gospodarstva, ki ležijo drug ob drugem, po uradni dolžnosti povežemo v bloke. Bloki so osnovna enota identifikacijskega sistema zemljišč kmetijskega gospodarstva. Določeni so kot strnjena površina kmetijskih zemljišč, ki so v rabi enega kmetijskega gospodarstva.
POVRATNE INFORMACIJE