Pogosto vprašanje

V:
Kdaj preneha dovoljenje za gospodarski ribolov?
O:
Dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati:
- s smrtjo fizične osebe,
- s prenehanjem pravne osebe,
- s prenehanjem samostojnega podjetnika posameznika,
- s prenehanjem opravljanja dejavnosti gospodarskega ribolova,
- ob upokojitvi ribiča – fizične osebe,
- ob spremembi podatkov, ki so vpisani na dovoljenju za gospodarski ribolov,
- z izpisom fizične osebe iz evidence ribičev – fizičnih oseb po tem zakonu,
- s prenehanjem registracije oziroma namembnosti ribiškega plovila,
- ob izpisu ribiškega plovila iz registra ribiških plovil,
- ob prenehanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.