Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kdaj preneha dovoljenje za gospodarski ribolov?
O:
Dovoljenje za gospodarski ribolov preneha veljati:
- s smrtjo fizične osebe,
- s prenehanjem pravne osebe,
- s prenehanjem samostojnega podjetnika posameznika,
- s prenehanjem opravljanja dejavnosti gospodarskega ribolova,
- ob upokojitvi ribiča – fizične osebe,
- ob spremembi podatkov, ki so vpisani na dovoljenju za gospodarski ribolov,
- z izpisom fizične osebe iz evidence ribičev – fizičnih oseb po tem zakonu,
- s prenehanjem registracije oziroma namembnosti ribiškega plovila,
- ob izpisu ribiškega plovila iz registra ribiških plovil,
- ob prenehanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov.
POVRATNE INFORMACIJE