Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Divjad, lovstvo, ribolov: Dovoljenje za prostočasni ribolov na morju

Za športni ali rekreacijski ribolov na slovenskem morju je potrebno pridobiti ustrezno letno dovoljenje oz. dnevno ali tedensko dovolilnico.

Zaradi naravnih danosti in varstva ribolovnih virov je športni in rekreacijski ribolov na morju v Republiki Sloveniji urejen z zakonom. Posameznik, ki bi želel izvajati športni ribolov iz čolna, je dolžan pridobiti dovoljenje. Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico. Ribolov z obale je prost, če se odvija na predpisan način.

Za pridobitev dovoljenja za športni ribolov (letno dovoljenje) na morju je treba biti član enega od ribiških društev, ki so člani Zveze za športni ribolov na morju Slovenije; zahtevek za letno dovoljenje se vloži prek ribiškega društva.


V primeru rekreacijskega ribolova (dnevna ali tedenska dovolilnica) se lahko dovolilnico kupi na prodajnih mestih oziroma na spletu.

Ribolov obsega gospodarski ribolov, ki je pridobitna dejavnost in negospodarski ribolov, ki je nepridobitna dejavnost in je namenjen znanstvenemu in raziskovalnemu delu ter prostočasnemu ribolovu. Prostočasni ribolov je športni ribolov in rekreacijski ribolov.

Gospodarski ribolov se izvaja na podlagi veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov. Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje določene pogoje.

Negospodarski ribolov se izvaja na podlagi veljavnega dovoljenja za negospodarski ribolov ali veljavne ribolovne dovolilnice.

Ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene se izvaja na podlagi dovoljenja za negospodarski ribolov, ki se izda za čas izvajanja posamezne znanstvene, raziskovalne in izobraževalne naloge.

POVRATNE INFORMACIJE