Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana Divjad, lovstvo in ribolov

Imenovanje lovskih čuvajev, status ribiča, dovoljenje za prostočasni ribolov v celinskih vodah, dovoljenje za športni ribolov na morju ...

Imenovanje lovskih čuvajev

V vsakem lovišču morate upravljavci zagotoviti vsaj enega lovskega čuvaja na 2.000 hektarov lovne površine.

Zahtevek za izplačilo odškodnine za škodo po divjadi na nelovnih površinah

Za škodo, ki jo divjad povzroči na nepremičninah na nelovnih površinah, lahko uveljavite pravico do odškodnine.

Morski gospodarski ribič - fizična oseba

Gospodarski ribolov lahko izvaja tudi fizična oseba, ki pridobi status ribiča in ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Dovoljenje za prostočasni ribolov v celinskih vodah

Ribe v celinskih vodah so naravni vir pod posebnim varstvom države, zato je ribolov dovoljen le z veljavno ribolovno dovolilnico.

Dovoljenje za prostočasni ribolov na morju

Za športni ali rekreacijski ribolov na slovenskem morju je potrebno pridobiti ustrezno letno dovoljenje oz. dnevno ali tedensko dovolilnico.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno