Pogosto vprašanje

V:
Kaj pomeni povprečje dohodkov zadnjih treh let?
O:
Če seštejemo vse bruto dohodke zadnjih treh let in jih delimo s tri, rezultat ne sme preseči zneska, ki je določen s cenzusom iz 13. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi.
POVRATNE INFORMACIJE