Aktivnost Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje, ki je informativno-svetovalne narave.

Vloga za vrednotenje izobraževanja

 
V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vrednotenje izobraževanja opravimo na podlagi listine, ki dokazuje, da je bilo izobraževanje opravljeno v celoti. To je lahko spričevalo, diploma ali druga listina, s katero imetnik dokazuje opravljeno izobraževanje.

Listine, ki jih obravnavamo v postopku vrednotenja izobraževanja, so lahko:

  • tuje listine o izobraževanju,
  • slovenske listine o izobraževanju,
  • listine o izobraževanju, izdane v republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. 6. 1991.


ENIC-NARIC center najkasneje v dveh mesecih izda mnenje o vrednotenju izobraževanja.

V postopku vrednotenja izobraževanja pa ne vrednotimo izobraževanj:

  • ki se izkazujejo z dokazili o zaključenih jezikovnih, računalniških in drugih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih,
  • ki trajajo manj kot en semester oziroma pol leta, in
  • o izobraževanju, ki je vrednoteno z manj kot 30 ESCT (European Credit Transfer and Accumulation System) točkami študijske obremenitve.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (31):

Da

Ne

Delno