Aktivnost Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, pridobljenega v tujini. Mnenje je informativno-svetovalne narave.

Vloga za vrednotenje izobraževanja

 
V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vrednotenje izobraževanja opravimo na podlagi listine, ki dokazuje, da je bilo izobraževanje opravljeno v celoti. To je lahko spričevalo, diploma ali drug podoben dokument.

Listine, ki jih obravnavamo v postopku vrednotenja izobraževanja, so lahko:

  • tuje listine o izobraževanju,
  • slovenske listine o izobraževanju,
  • listine o izobraževanju, izdane v republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. 6. 1991.

V postopek vrednotenja ne sprejemamo listin:

  • o izobraževanju, ki traja manj kot en semester oziroma pol leta, in


ENIC-NARIC center najkasneje v dveh mesecih izda mnenje o vrednotenju izobraževanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno