Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Izobraževanje: Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje, ki je informativno-svetovalne narave.

Vloga za vrednotenje izobraževanja

V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vrednotenje izobraževanja opravimo na podlagi listine, ki dokazuje, da je bilo izobraževanje opravljeno v celoti. To je lahko spričevalo, diploma ali druga listina, s katero imetnik dokazuje opravljeno izobraževanje.

Listine, ki jih obravnavamo v postopku vrednotenja izobraževanja, so lahko:

  • tuje listine o izobraževanju,
  • slovenske listine o izobraževanju,
  • listine o izobraževanju, izdane v republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije pred 25. 6. 1991.


ENIC-NARIC center najkasneje v dveh mesecih izda mnenje o vrednotenju izobraževanja.

V postopku vrednotenja izobraževanja pa ne vrednotimo izobraževanj:

  • ki se izkazujejo z dokazili o zaključenih jezikovnih, računalniških in drugih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih,
  • ki trajajo manj kot en semester oziroma pol leta, in
  • o izobraževanju, ki je vrednoteno z manj kot 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) točkami študijske obremenitve.
POVRATNE INFORMACIJE