Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Štipendije: Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije zaprosijo tisti vlagatelji, ki so pravico do štipendije že pridobili.

Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po ZŠtip-1, morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja, če izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip-1 in če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, ter se vpisal v višji letnik.

Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31. 8. (za dijake) oziroma do 30. 9. (za študente).

DIJAKI

ŠTUDENTJE

POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE

vpis v višji letnik*

+

izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik*

+

povprečna ocena najmanj 4,10

vpis v višji letnik*

+

izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik*

+

povprečna ocena najmanj 8,50

* Opomba: šteje vpis v višji letnik istega izobraževalnega programa oz. spremenjenega programa na isti ravni ali stopnji izobraževanja, če je štipendist pridobil predhodno soglasje k spremembi programa. Ob prehodu na višjo raven ali stopnjo izobraževanja se štipendija izteče, oseba pa mora ponovno kandidirati z vsemi kandidati za ponovno pridobitev štipendije.


Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE