Pogosto vprašanje

V:
Kdaj dijaku lahko preneha status?
O:
Dijaku status preneha:

- če ob poteku obdobja mirovanja statusa ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,
- če preneha pogoj za pridobitev statusa,
- če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
- če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
- na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
- s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno