Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko dijaku status miruje?
O:
Da. V naslednjih primerih:

- če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
- če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,
- če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
- v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
- iz drugih utemeljenih razlogov

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.