Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura je državni izpit, s katerim zaključite srednješolsko strokovno izobraževanje.

Opravljate jo lahko, če ste uspešno končali zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, opravili mojstrski izpit ali uspešno končali četrti letnik gimnazije in opravili poklicni tečaj.

Prijava k poklicni maturi

Vloga je namenjena dijakom, ki želijo opravljati poklicno maturo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Predprijava k poklicni maturi

Predprijava k poklicni maturi je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati poklicno maturo. Predprijava še ne velja kot prijava k poklicni maturi. Nanjo se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Odjava od poklicne mature - predmeta

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od poklicne mature ali od predmeta poklicne mature.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje pravic kandidata/ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Vloga je namenjena posameznikom, ki na podlagi odločbe o usmeritvi ali dokumentacije ustreznih institucij oziroma mnenja zdravnikov specialistov želijo prilagoditev načina opravljanja mature pri posameznih predmetih.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

S poklicno maturo si pridobite srednjo strokovno izobrazbo in možnost nadaljnjega izobraževanja na višjih ter visokošolskih strokovnih študijskih programih, z opravljenim posameznim izpitom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

Poklicno maturo opravljate na srednji šoli, na kateri ste vpisani oziroma ste na njej končali zadnji letnik izobraževanja ali poklicni tečaj.

Poklicno maturo opravljate z izpiti pri štirih predmetih ki so v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi in ustrezajo programu, po katerem ste se izobraževali.

Prva dva predmeta sta obvezna za vse kandidate:


• prvi predmet poklicne mature je slovenščina (na narodno mešanem območju pa tudi italijanščina ali madžarščina),
• drugi pa temeljni strokovno-teoretični predmet.


Pri tretjem predmetu kandidati lahko izbirate med matematiko in tujim jezikom (na narodno mešanem območju lahko izberete kot drugi jezik italijanščino oziroma slovenščino). Izpit iz prvih treh predmetov je pisni in ustni.

Pri četrtem predmetu lahko izbirate med storitvijo oziroma izdelkom in zagovorom, če je tako določeno v izpitnem katalogu.

POVRATNE INFORMACIJE