Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPrijava k poklicni maturi

Vloga je namenjena dijakom, ki želijo opravljati poklicno maturo.

Navodila

Kandidat odda prijavo na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Navodila so priložena k obrazcu.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete
  • Fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje poklicne mature;
  • Če ste se prijavili na srednji šoli, na kateri ste vpisani oziroma na kateri ste opravili zadnji letnik izobraževanja ali poklicni tečaj, vam ni potrebno vložiti fotokopije spričeval.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Kandidat odda prijavo na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Navodila so priložena k obrazcu.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete
  • Fotokopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje poklicne mature;
  • Če ste se prijavili na srednji šoli, na kateri ste vpisani oziroma na kateri ste opravili zadnji letnik izobraževanja ali poklicni tečaj, vam ni potrebno vložiti fotokopije spričeval.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE