Pogosto vprašanje

V:
Če se otrok usmerjen z odločbo vpiše v šolo sredi šolskega leta, ali mu vseeno pripada brezplačen prilagojen prevoz?
O:
Tudi, če se otrok usmerjen z odločbo vpiše v šolo sredi šolskega leta, mu pripada brezplačen prilagojen prevoz.
POVRATNE INFORMACIJE