Pogosto vprašanje

V:
Ali je šola dolžna zagotoviti jutranje varstvo za otroke od 2. do 5. razreda OŠ?
O:
Ne. Zakon o osnovni šoli v 22. členu določa, da osnovna šola jutranje varstvo organizira le za učence 1. razreda. To varstvo je tudi financirano iz državnega proračuna in je za te učence brezplačno.

Šola lahko za učence višjih razredov na željo staršev organizira jutranje varstvo kot nadstandardno, plačljivo storitev. Ceno urne postavke določi šola.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno