Aktivnost Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda, podaljšano bivanje pa učencem od prvega do petega razreda.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje sta del razširjenega programa osnovne šole. Jutranje varstvo je organizirano pred, podaljšano bivanje pa po koncu pouka.

Prijava otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje

 
Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda, podaljšano bivanje pa učencem od prvega do petega razreda.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Šola vsako posamezno šolsko leto obvesti starše o organizaciji jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Starši otroke prijavite k jutranjemu varstvu oziroma podaljšanemu bivanju na način in v roku, ki ga določi šola.


Za učence, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe ali posebni program, šola organizira podaljšano bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (20):

Da

Ne

Delno