Pogosto vprašanje

V:
So starši upravičeni do povračila stroškov prevoza, če otroka sami vozijo v šolo?
O:
Občina pri dogovarjanju s šolo in starši v največji možni meri zasleduje princip racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov, kar pomeni da v te prevoze zajame vse možne prevoze v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Izjemoma, ko ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza (npr. odročni kraji, nevaren dostop do avtobusnih postajališč), starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavljajo pravico do povračila prevoznih stroškov, vendar pa je to vezano na priznavanje pravice pod zakonsko določenimi (oddaljenost prebivališča od šole, učenci prvih razredov, nevarne poti). O posamezni vlogi staršev odloči lokalna skupnost.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (12):

Da

Ne

Delno