Pogosto vprašanje

V:
Po kakšnem načelu se volijo poslanci?
O:
Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev in po načelu, da so v državnem zboru sorazmerno zastopani politični interesi.
POVRATNE INFORMACIJE