Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

vodič Nameravam glasovati na drug način

Če boste na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želite glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, morate svojo namero o glasovanju po pošti pravočasno sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere prebivate. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Okrajno volilno komisijo obvestite najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

1

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) - z e-identiteto

OBVEZNO
Vloga je namenjena volivcem, da obvestijo pristojno volilno komisijo o drugem načinu glasovanja.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
2

Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) - brez e-identitete

OBVEZNO
Vloga je namenjena volivcem, da obvestijo pristojno volilno komisijo o drugem načinu glasovanja.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
3

Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - z e-identiteto

OBVEZNO
Po pošti lahko glasujejo invalidi. Elektronsko vlogo za glasovanje invalida po pošti lahko izpolnite s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
4

Glasovanje po pošti - invalidi (stalno) - brez e-identitete

OBVEZNO
Po pošti lahko glasujejo invalidi. Vlogo lahko invalidi izpolnijo in oddajo elektronsko (brez digitalnega potrdila) ali po pošti. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Vloga je namenjena volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije.

Vloga je namenjena tudi invalidom, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

POVRATNE INFORMACIJE