vodič Nameravam glasovati na drug način

Če se na dan glasovanja zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik, lahko glasujete na svojem domu. O svoji nameri morate pravočasno obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere stalno prebivate.

Okrajno volilno komisijo obvestite najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Prepozno prejeto obvestilo okrajna volilna komisija ne bo upoštevala.

1

Volitve Evropski parlament - z digitalnim potrdilom

OBVEZNO
Volitve v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Če na dan volitev ne morete glasovati na vašem matičnem volišču, lahko izberete poseben način uresničevanja volilne pravice in oddate svoj glas drugače kot običajno. Vlogo za poseben način uresničevanja volilne pravice lahko oddate s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Postopek oddaje elektronske vloge pričnete s klikom na “začnite postopek”.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
2

Volitve Evropski parlament - brez digitalnega potrdila

OBVEZNO
Volitve v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Če na dan volitev ne morete glasovati na vašem matičnem volišču, lahko izberete poseben način uresničevanja volilne pravice in oddate svoj glas drugače kot običajno. Vlogo brez digitalnega potrdila lahko oddate s klikom na “začnite postopek”.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Vloga je namenjena volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

POVRATNE INFORMACIJE