vodič Nameravam glasovati na drug način

Če boste na dan glasovanja zunaj okraja stalnega prebivališča in želite glasovati v drugem okraju, morate o svoji nameri pravočasno obvestiti tisto okrajno volilno komisijo, na območju katere stalno prebivate.

Okrajno volilno komisijo obvestite najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Okrajna volilna komisija prepozno prejetega obvestila ne bo upoštevala.

1

Volitve Evropski parlament - z digitalnim potrdilom

IZBIRNO
Volitve v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Če na dan volitev ne morete glasovati na vašem matičnem volišču, lahko izberete poseben način uresničevanja volilne pravice in oddate svoj glas drugače kot običajno. Vlogo za poseben način uresničevanja volilne pravice lahko oddate s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Postopek oddaje elektronske vloge pričnete s klikom na “začnite postopek”.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
2

Volitve Evropski parlament - brez digitalnega potrdila

IZBIRNO
Volitve v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019. Če na dan volitev ne morete glasovati na vašem matičnem volišču, lahko izberete poseben način uresničevanja volilne pravice in oddate svoj glas drugače kot običajno. Vlogo brez digitalnega potrdila lahko oddate s klikom na “začnite postopek”.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Vloga je namenjena volivcem, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. »omnia«).

POVRATNE INFORMACIJE