Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Podpora volivca pobudi za spremembo ustave (50.a člen)

Ivan Jurgec (pobudnik) je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije (50.a člen). Prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 1. 9. 2023, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je ponedeljek, 30. 10. 2023.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60 (Občina Polzela)

Župan Občine Polzela je na pobudo pobudnika Aleša Novaka in skupine volivcev določil rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60, ki ga je Občinski svet Občine Polzela sprejel na 5. seji 20.6.2023.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.


Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.


Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

POVRATNE INFORMACIJE