Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Volitve, referendum, politične stranke: Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Sindikat policistov Slovenije, zanj mag. Kristjan Mlekuš, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 13. 10. 2021, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 11. 12. 2021.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora za razpis referenduma o Občinskem prostorskem načrtu Občine Izola

Župan Občine Izola je v skladu z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakonom o lokalni samoupravi na pobudo Viktorije Carli s podporo volivcev določil rok za zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma. Prvi dan roka za zbiranje podpor je 15.10.2021, zadnji dan pa 19.11.2021.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.


Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.


Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

POVRATNE INFORMACIJE