Aktivnost Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah

 
Sindikat poštnih delavcev je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 1. 9. 2020, zadnji dan za zbiranje podpisov pa petek, 30. 10. 2020.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

 
Stranka Za zdravo družbo je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 1. 9. 2020, zadnji dan za zbiranje podpisov pa petek, 30. 10. 2020.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

 
Sindikat delavcev Migrantov Slovenije je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 15. 9. 2020, zadnji dan za zbiranje podpisov pa petek, 13. 11. 2020.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

 
Sindikat delavcev Migrantov Slovenije je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev torek, 15. 9. 2020, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek, 13. 11. 2020.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

 
V skladu z določili Zakona lokalni samoupravi ter Zakona o referendumu in ljudski iniciativi je župan Občine Rogaška Slatina na pobudo Eve Žgajner in skupine volivcev predpisal obrazec za zbiranje zahtev za razpis referenduma.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.


Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.


Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (30):

Da

Ne

Delno