Aktivnost Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost

 
Skupina pobudnikov (Luka Juri, prvopodpisani, Anja Pavrič, Boštjan Gerdej in Ante Moscatelli), je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost. Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 23. 10. 2020, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 21. 12. 2020.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca zahtevi za razpis ljudske iniciative o razveljavitvi soglasja Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju za postavitev vetrne elektrarne v Kalšah

 
V skladu s Statutom Občine Slovenska Bistrica je župan Občine Slovenska Bistrica na pobudo krajanov Kalš sprejel rok za zbiranje podpisov za razpis ljudske iniciative o razveljavitvi soglasja Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju za postavitev vetrne elektrarne v Kalšah.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podpora volivca za razpis zakonodajnega referenduma

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma v Državni zbor, priložiti pa mora najmanj 2.500 podpisov volivcev.

Če je pobuda vložena v skladu z zakonom, predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.

Državni zbor referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.


Podpora volivca spremembi ustave

Predlog za spremembo ustave pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 30.000 volivcev.


Podpora volivca sprejemu zakona

Predlog za sprejem zakona pobudnik predloži državnemu zboru, priložiti pa mora podpise podpore najmanj 5.000 volivcev.

Podpora volivca za razpis referenduma o vsebini splošnih aktov občine

Pobudnik vloži pobudo za razpis referenduma občinskemu svetu. Statut občine lahko določi, da mora biti pobuda podprta s podpisi določenega števila volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (33):

Da

Ne

Delno