Pogosto vprašanje

V:
Lahko posameznik sam, brez predloga politične stranke ali volivcev, kandidira za člana občinskega sveta, ki se voli po proporcionalnem načelu?
O:
Pri volitvah članov občinskega sveta po proporcionalnem načelu glasujemo o listah kandidatov, ki jih predlagajo politične stranke ali volivci s podpisi, zato posamezniki sami ne morejo kandidirati.

Po proporcionalnem načelu volimo člane občinskih svetov, ki štejejo 12 ali več članov. Liste kandidatov za člane občinskih svetov, ki jih volimo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini ali volivci s stalnim prebivališčem v volilni enoti, ki svojo podporo kandidatom izrazijo s podpisi. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Podatke o številu volivcev objavi Ministrstvo za notranje zadeve.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno