Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Kandidatura za člana občinskega sveta

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti s podpisi najmanj 15 volivcev.


Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki romske skupnosti v posameznih občinah, določijo volivci, ki so pripadniki romske skupnosti v s podpisi najmanj 15 volivcev ali pa ga določi organ društvene organizacije Romov v občini.


Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.


Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.


Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.


Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:


  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.


Na lokalnih volitvah lahko volite tudi tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.


Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Obrazci za kandidature so objavljene na spletni strani Državne volilne komisije.

POVRATNE INFORMACIJE