Pogosto vprašanje

V:
Neka politična stranka, ki je bila do nedavnega še registrirana, ima še neporavnane obveznosti do svojih upnikov. Stranka je bila med tem izbrisana, zaprt je bil njen TR. Zanima me, od koga lahko upnik terja svojo obveznost?
O:
Iz vašega vprašanja ni razvidno, katera politična stranka je bila izbrisana iz registra političnih strank. V lanskem letu sta bili iz registra političnih strank sicer izbrisani dve politični stranki, in sicer zaradi spojitve v novo politično stranko, novonastala stranka pa je postala pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo prenehale. V takšnem primeru bi lahko upnik terjal izpolnitev obveznosti od pravnega naslednika politične stranke, ki je bila iz registra političnih strank izbrisana zaradi spojitve (oziroma pripojitve k drugi politični stranki).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.