Aktivnost Registracija verske skupnosti

Osebe istega verskega prepričanja imate pravico ustanoviti cerkev oziroma versko skupnost.

Z vpisom v register cerkev ali verska skupnost pridobi status pravne osebe zasebnega prava.

Vloga za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti

 
Vlogo za registracijo verske skupnosti vloži njen zastopnik.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Versko skupnost lahko registrirate z najmanj deset polnoletnimi člani, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci s prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji.


Vlogo za registracijo poda zastopnik verske skupnosti.


Cerkve ali verske skupnosti ni dovoljeno registrirati pod naslednjimi pogoji:


  • če njen namen, cilji ali način izvajanja verskega nauka, poslanstva, obredov in drugih dejavnosti temelji na nasilju, uporablja nasilna sredstva ter ogroža življenje, zdravje in svoboščine pripadnikov verske skupnosti in drugih oseb,
  • spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, nestrpnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva oziroma spodbuja k nasilju ali vojni.

pravna podlaga

pristojni organ

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno