Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava diskriminacije Zagovorniku načela enakosti

Če mislite, da ste bili neenako obravnavani zaradi katere od vaših osebnih okoliščin, lahko predlog za obravnavo diskriminacije podate Zagovorniku načela enakosti.

Diskriminacija je vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovane, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti.

Predlog za obravnavo diskriminacije

Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). S tem imate omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi in spremljate njeno reševanje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimni predlog za obravnavo diskriminacije

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Zagovorniku načela enakosti tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Postopke ugotavljanja diskriminacije Zagovornik načela enakosti vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). Predlogi za obravnavo in vprašanja, ki jih prejema, se nanašajo na številna področja, ki so v Sloveniji obsežno zakonodajno normirana. Zato pri svojem delovanju Zagovornik uporablja tudi vse druge predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji: ustavo, zakone in podzakonske akte.

POVRATNE INFORMACIJE